lunes, 5 de julio de 2010

Les obres a l'estiu

Ja hi ha col·locats la meitat dels blocs de formigó que formen el nou dic de recer del Port de Blanes. Afortunadament, aquest tipologia de dic amb blocs de formigó requereix menys transport de materials amb camions i és més ràpid de manera que l'impacte sobre el medi ambient és menys important. D'altra banda ja es pot veure la nova escullera al costat de la platja de Santa Anna.

No hay comentarios:

Publicar un comentario